Pagrindinis meniu

Graužikus vėl drebino šauliai Spausdinti
Vartotojo vertinimas: / 29
BlogiausiasGeriausias 
Ketvirtadienis, 02 Gruodis 2010 11:06

PB270003

Įgyvendinant neformalaus švietimo programą „SAVAS“, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų lapkričio 27-28 dienomis Kelmės rajone Graužikų kaime vyko pratybos „Graužikai 2010“.

Gyvsidabrio stulpeliui nukritus iki 10 laipsnių žemiau nulio, Kelmės rajone, Graužikų kaime ant kalvos stovinčioje mokykloje – šaulių mokymo bazėje, š.m. lapkričio 26 dienos vakare pradėjo rinktis Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės ir Telšių apskrities Žemaitijos 8-osios rinktinės jaunieji šauliai. Iškeitę šiltas lovas ir saldų miegą į šaltį ir bemieges valandas budėjime, šiais metais į kasmetines pratybas „Graužikai 2010“ susirinko nemažas skaičius jaunųjų šaulių iš kurių buvo suformuoti vadovybės štabas su visais pėstininkų batalionui būdingais S skyriais ir kuopa su dviem būriais po du skyrius.

Nemažą dalį bendro atvykusiųjų skaičiaus sudarė ir kursantai, kurie šiemet dalyvauja jau antrais metais organizuojamame Jaunojo šaulio kurse. Kursantų dalyvavimas Šiaulių apskrities šaulių rinktinės organizuojamose pratybose, žygiuose ir kituose renginiuose itin svarbus dėl papildomos praktikos bei gerosios patirties sklaidos kitiems, Jaunojo šaulio kurse nedalyvaujantiems šauliams.

Jaunųjų šaulių prasmingai praleistas savaitgalis, tai preciziškai suplanuotų pratybų rezultatas. Paskelbus pratybų legendą prasidėjo štabo darbas skirstant jaunuosius šaulius į padalinius, saugumo ir tvarkos bazėje užtikrinimas bei žvalgybos operacijos, operacijų ir mokymų planavimas, visų kitų padalinių aprūpinimas būtiniausiomis priemonėmis bei maistu, pratybų eigos įamžinimas, kompiuterinės ir ryšių technikos palaikymas ir veikimo užtikrinamas visą pratybų laiką.

Pratybų metu šauliai turėjo galimybę išbandyti save jiems priskirtose pareigose, suprasti vadovybės štabo darbo subtilybes,  įgyti naujos vadovavimo padaliniui patirties ypatingai ekstremaliomis sąlygomis ir teoriškai bei praktiškai apčiuopti kas tai yra paros tarnyba, patruliavimas, šukavimas, aliarmas, radijo ryšio procedūros, žygis, ataka, žvalgyba, bei žvalgyba mūšiu.

Lapkričio 27 d. vakare pratybų dalyvius aplankė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Antanas Plieskis. Sąjungos vadas apžiūrėjo mokymo bazės patalpas, domėjosi pratybų dalyvių savijauta, su Šiaulių apskrities šaulių rinktinės vadu Sauliu Burškiu aptarė kitus rinktinei aktualius klausimus.

Pratybas „Graužikai 2010“ planavo, organizavo profesinės karo tarnybos kariai vyr. ltn. Arūnas Kuizinas ir vyr. ltn. Zigmantas Račkauskas.

Pratybų akimirkos.