Pagrindinis meniu

Pratybos Graužikuose Spausdinti
Parašė Rinktinės štabo S3 skyriaus vyr. specialistas vyr.ltn. Arūnas Kuizinas   
Antradienis, 15 Vasaris 2011 21:12

IMG_1398Ankstų vasario 12 dienos rytą, Graužikų kaime (Kelmės raj.), mokyklos teritorijoje, sukiojosi sklidini šaulių autobusai, mikroautobusai ir lengvieji automobiliai. Prasidėjo Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-ojoje rinktinės pratybos. Pratybų dalyvių skaičius siekė beveik 100! Pratybose, svečių teisėmis, dalyvavo ir Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Vaclovas Ringys bei vado pavaduotoja Dalia Ragauskienė.

Šauliai, suskirstyti į grupes, iš instruktorių gavo daug naudingos informacijos, praktinių įgūdžių bei turėjo šansą tarpusavy išbandyti jėgas sportinėse rungtyse. Naudojant AK-47 šratasvydžio (airsoft) ginklus vyr. ltn. Arūnas Kuizinas vedė šauliams situacinio šaudymo pratybas, kuriose jaunuoliai šaudė į taikinius judėdami ir iš už priedangų. Už šaudymo iš pneumatinio šautuvo varžybas atsakingas buvo Gruzdžių 4-osios kuopos vadas Augustinas Šlikas. Kuršėnų 7-osios kuopos šauliai, sporto klubo „Kristalas“ atstovai, Antanas Gricius ir Edikas Petkus išaiškino šauliams rankų lenkimo ir virvės traukimo technikos ypatumus bei suorganizavo šių jėgos sporto šakų varžybas. Tytuvėnų kuopos vadas (Tytuvėnų gimnazijos istorijos mokytojas) Robertas Mosėjus, skaitė šauliams paskaitą apie didingiausius Lietuvos istorijos įvykius bei teoriškai instruktavo šaulius orientavimosi vietovėje ir žemėlapio skaitymo klausimais. Jaunojo šaulio kurso, kursantų būrio būrininkas Ignas Stankus (Radviliškio 1-oji kuopa) skaitė paskaitas apie snaiperinį šautuvą SVD bei lengvąjį kulkosvaidį RPK. Būtent AK-47, SVD ir RPK ginklų kopijas, pritaikytas šratasvydžiui, 6-oji rinktinė įsigijo, naudodama švietimo programos SAVAS lėšas. Be galo daug naudingų patarimų, praversiančių ir kasdieniniame gyvenime dirbant kompiuteriu, šauliai gavo iš rinktinės S3 viršininko vyr. ltn. Zigmanto Račkausko, kuris pritaikęs žinias, gautas kasdieninėje tarnyboje (Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos), šauliams parengė prezentaciją, papildytą filmuota medžiaga. Paskaitos metu suteikta daug informacijos apie šiais, technologijų laikais internetinėje erdvėje slypinčias grėsmes bei apie būdus, kaip tų grėsmių išvengti.

Saulei pradėjus leistis pratybos baigėsi. Atsisveikindamas rinktinės vadas Saulius Burškys mojo ranka išvažiuojantiems pratybų dalyviams ir žadėjo, kad kovo mėnesį vyksiančiose taktinėse pratybose dalyvių skaičius nebus mažesnis.

Pratybos finansuotos iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto TAPK ( "Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pratybų akimirkos čia.