Pagrindinis meniu

III Jaunojo šaulio kurso sesija Spausdinti
Parašė Administrator   
Ketvirtadienis, 21 Balandis 2011 15:49

DSC_0003Vaikų pavasario atostogoms prasidėjus Šiaulių apskr. gen. P.Plechavičiaus šauliu 6-osios rinktinės ir Telšių apskr. Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės jaunieji šauliai užuot laiką leidę vartotojiškai visuomenei būdingu stiliumi – kompiuteris, televizija, atostogos Turkijoje... – atvyko į Oro gynybos batalioną toliau ugdytis jaunojo šaulio patriotizmą, pradinį karinį ir psichologini pasirengimą, drąsa, ištvermę, drausmę ir pareigingumą.

Siekiant palaikyti vidinę drausmę buvo laikomasi griežtos dienotvarkės. Rytas prasidėdavo rytiniu tualetu, rytine mankšta sukant ratus aplink Oro gynybos batalioną ir kvėpuojant vėsiu, gaiviu rytmečio oru. Vėliau pusryčiai bataliono valgykloje ir rytinis skirstymas kartu su bataliono kariais. Prasidedant sesijai bataliono medicinos punkte visiems šauliams buvo pamatuotas kraujo spaudimas, siekiant įvertinti jaunųjų šaulių galimybes per taktikos pratybas. Užsiėmimai kaip ir darbo diena prasidėdavo lygiai 8 val.. Sesija išsiskyrė tuo, kad beveik visi užsiėmimai nuo ryto iki vakaro vyko gryname ore, o tam regis neprieštaravo ir pati gamta – ištisai švietė saulė.

Sesijos metu be namų darbų atsiskaitymo jaunieji šauliai pakartojo jau anksčiau įgytas žinias. Pasikartojo kokie veiksmai atliekami rikiuotėje. Per taktikos pratybas šauliai prisiminė ir praktiškai atliko veiksmus papuolus į pasalą, mokėsi įrenginėti patrulio bazę, buvo praktiškai vykdomi saugos, žvalgybos ir kovos patruliai, buvo pakartoti sėlinimo būdai. Mokėsi operatyviai ir saugiai įsilaipinti ir išsilaipinti iš transporto – tam batalionas skyrė sunkvežimį. Per inžinerijos pratybas gelbėjo sužeistuosius užminuotoje teritorijoje. Netrūko ir daugybės kitų užsiėmimų. Šauliams buvo organizuotas pilnas užimtumas nuo ryto iki vakaro. Organizatoriai tikisi, kad ateityje susidomėjimas jaunojo šaulio kursu tik augs.

Primename, kad Jaunojo šaulio kursą kuruojantis karininkas ir kursantų būrio vadas yra 6-osios šaulių rinktinės štabo S3 skyriaus vyr. specialistas vyr.ltn. Arūnas Kuizinas.

Šių metų pirmąjį pusmetį Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus 6-osios šaulių rinktinės veikla į kurią įeina žygiai, pratybos, seminarai, Jaunojo šaulio kursas ir kita veikla yra remiama įgyvendinat neformalaus švietimo programą „SAVAS“, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų.

Teksto ir nuotraukų autorius Šiaulių apskr.. gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės štabo S3 skyriaus viršininkas vyr. ltn. Zigmantas Račkauskas