Pagrindinis meniu

Susitikimas Spausdinti
Parašė Šeduvos būrio vadas G.Rimkus   
Šeštadienis, 14 Gruodis 2013 21:28

2013 m. lapkričio 28 d. Šeduvos Šaulių namuose Šiaulių AVPK Radviliškio r. PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas G. Armonas ir tyrėja D. Lastauskaitė (aptarnaujanti Šeduvos seniūniją) susitikiko su Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Radviliškio 1-sios šaulių kuopos Šeduvos būrio vadu G. Rimkumi, šauliais ir jaunaisiais šauliais.

Susitikimo metu policijos pareigūnai papasakojo apie Prevencijos poskyrio pareigūnų darbo specifiką, demonstravo policijos kasdieniame darbe naudojamas specialiąsias priemonės bei tarnybinius ginklus, supažindino su kriminogeninę situaciją Radviliškio rajone, informavo kokios nusikalstamos veikos ir kiti teisės pažeidimai vyrauja rajone, palygino jų pobūdį ir skaičių su ankstesniais metais. Prevencijos poskyrio viršininkas dalyviams papasakojo apie policijos komisariato vykdomas prevencinės priemones „Saugus gyvenimo ruduo“, „Nepradėk“, „Geležinkelyje“ „Saugią aplinką kurkime kartu“. Pareigūnai susirinkusiems dalyviams akcentavo, jog pastarieji neliktų abejingi kitų asmenų daromiems teisės pažeidimams ir apie juos laiku informuotų policiją.

Pareigūnas taip pat akcentavo telefoninio sukčiavimo problemą, priminė, kad policijos pareigūnai ar banko darbuotojai niekada telefonu nereikalauja atskleisti asmens duomenų ar atlikti finansinių operacijų. Su renginio dalyviams  taip pat buvo primintos Kelių eismo taisyklėse nustatytos pėsčiųjų, dviratininkų pareigos, akcentuota, kad tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui reikia naudoti atšvaitus, nes jų nenaudojantys pėstieji, dažnai nukenčia eismo įvykių metu.

Vėliau susitikimo metu dalyviai buvo supažindinti su judėjimu „Jaunieji policijos rėmėjai“, šio judėjimo kūrimo tikslais.  Susirinkusiems buvo akcentuota,  jog „Jaunieji policijos rėmėjai“ yra savanoriškas moksleivių susivienijimas, įsteigtas padėti teisėsaugos institucijoms įgyvendinti nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją. Tokiais susitikimais tikimąsi į jaunųjų policijos rėmėjų gretas įtraukti kuo daugiau jaunimo, kurie padėtų policijos pareigūnams vykdyti nepilnamečių įvykdomų nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų prevenciją. Taip pat dalyviai buvo supažindinti su tvarka kaip tapti policijos rėmėjų ar jaunuoju policijos rėmėju. Taip pat šauliai buvo supažindinti su Policijos rėmėjų funkcijomis, teisėmis bei pareigomis.

Renginio pabaigoje pareigūnai atsakė į susirinkusių dalyvių klausimus bei visiems išdalino informacinius prevencinio pobūdžio lankstinukus Atsargumas gudriems nepakenkia, kvailo nepamoko!, kuriuos įpareigojo perduoti savo vyresnio amžiaus artimiesiems.