Pagrindinis meniu

Radviliškio šauliai paminėjo Vasario 16-osios šventę Spausdinti
Trečiadienis, 13 Gegužė 2009 22:16

Vasaris – pūgų ir vėjų metas. Pats žiemos siautulys. Kita vertus, jau nuo paties žodžio vasaris lietuvio širdį užlieja šiluma. Širdis prisipildo džiaugsmo ir pasididžiavimo. Laisvė nesirenka datų. Ji ateina tada, kai iškovojama. Tai atėjo ir Vasario 16-oji.Vasario 16-oji mūsų Valstybės atkūrimo diena. Tą dieną prieš 91 metus priimtas Valstybės atkūrimo aktas. Tuo metu tai dar tebuvo deklaracija.

bbb

Vasario 16-oji prikėlė tautą kovai ir kūrybai. Visoje Lietuvoje žmonės savo iniciatyva, nelaukdami nurodymų ( neretai dar ir nebuvo kas įsakytų), ginklavosi, kūrė partizanų būrius kovai su vidaus ir išorės priešais. Tai buvo aukščiausia savanorystės forma, kai kovai žmones šaukia ne valdžia, bet Tėvynės siekiai, kai tokiems savanoriams nieko daugiau nežadama, tik Laisvė. Taigi Šaulių sąjungą taip pat kūrė Vasario 16 – osios prikelta tauta.

Pažymėti Vasario 16-osios šventę į Radviliškio šaulių namus, rinkosi jaunieji šauliai. Kuopos vadas P.Sluckus su šauliais nutarė paminėti šią šventę atlikdami žygį į Linkaičių mišką. Buvo nutarta patikrinti šaulių fizinį pasiruošimą žiemos sąlygomis. Taipogi pakartoti, kaip šauliai išmoko suorganizuoti pasalą, užimti žiedinę gynybą įrengti trikampę patrulinę bazę, rengti stebėjimo postą. Kaip įveikti atviras vietoves, įsirikiuojant į grandį, persirikiuojant į kylio formą ir t.t.

Svarbiausias tikslas dar laukė. Miške iškilmingai išsirikiavus šauliams, plevėsuojant vėliavai prisiekė jaunieji šauliai Dovydas Malieška ir Rokas Valbasas. Iškilmingos rikiuotės metu, prisiekusius šaulius ir kitus žygio dalyvius pasveikino kuopos vadas. Už dalyvavimą ir pagalbą organizuojant šventę kuopos vadas padėkojo būrio vadui V.Sluckui, VGTU studentui būrininkui K.Kryžanauskui ir visiems dalyvavusiems šauliams.

Pabaigoje laikantis visų kuopos tradicijų, jaunieji šauliai sukūrė laužą ir vaišinosi jo liepsnose virta sriuba bei keptomis dešrelėmis, aptarinėjo žygio ypatumus ir klaidas.

Prasminga kasmet minėti svarbiausias Valstybės įkūrimo, jos gyvenimo ir gynimo datas. Tik šventė privalo tapti mūsų patriotiškumo proveržiu ir neturi virsti prievole, nes tai padarytų bedvasiu ritualu.

 

Straipsnio autorius: Radviliškio kuopos vadas Pranas Sluckus