Išgyvenimo kursas Spausdinti
Parašė Administrator   
Sekmadienis, 29 Sausis 2017 13:09

2017 m. sausio 21-22 dienomis šauliams vyko 24 val. trukmės intensyvaus Išgyvenimo kurso I-as etapas, kurį vedė ats. mjr. Albertas Daugirdas. Jame dalyvavo šauliai iš 600-os ir 602-os kuopos.

Kurse buvo mokoma apie rūbų sluoksnius: šauliai mokėsi, kiek ir kokių rūbų sluoksnių turi užsivilkti, norint nesušalti, esant nepalankioms oro sąlygoms; susiorientavimą vietovėje be kompaso: bandė nustatyti šiaurę saulės, laikrodžio ir savadarbio kompaso pagalba; ugnies įkūrimą: darė savadarbes krosneles, įvairiais būdais kūrė ugnį; susišildymą tradiciniais ir netradiciniais būdais, pastogės įsikūrimą ir vandens išgavimą/filtravimą. Šauliai tobulino savo įgūdžius ir į kuopas grįžo pasisėmę daug naujų žinių.